ISJ GORJ - ANCHETAArticolul 1: Reguli scolare

Regulament scolar general

1.1.1 Atât personalul scolii, cât și elevii și parinții acestora vor contribui la asigurarea unui climat școlar de ordine, de confort și siguranță;
1.1.2 Clădirea școlii va fi menținută în condiții de curațenie pentru menținerea sănătații elevilor;
1.1.3 Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relațiile cu ceilalți elevi, personalul școlii și restul cetătenilor. În cadrul tuturor activităților legate de scoală, aici fiind incluse și deplasarea zilnică spre și dinspre scoală, se așteaptă din partea elevilor un comportament corespunzator, conștientizând faptul că acest comportament este legat de numele școlii.
1.1.4 Elevii se vor asigura că nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona școlii, nici în pauzele dintre ore și nici după încheierea orelor de curs.
1.1.5 Deținerea, păstrarea și/sau utilizarea instrumentelor prin care o altă persoană poate fi vatamata , alcool, droguri si/sau brichete este interzisa in scoala.
1.1.6 Insultarea si/sau hartuirea persoanelor este interzisa in scoala.
1.1.7 Fumatul este interzis in incinta scolii.
1.1.8 In interiorul scolii este interzisa utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu, walkman, telefon mobil)
1.1.9 Elevii trebuie Sa respecte tinuta vestimentara propusa/acceptata de scoala.
1.1.10 Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte regulile si consecintele acestora in privinta Absentelor, intarzierilor si exmatricularilor.
1.1.11 Elevii poarta raspunderea pentru bunurile lor pe parcursul intregii zile scolare.
1.1.12 Limbajul utilizat in incinta scolii va fi politicos, nu jignitor.
1.2 Autoritatea conducerii scolii
Conducerea scolii este autorizata in orice moment Sa controleze respectarea prevederilor referitoare la interdictii (controalele se vor realiza de cel putin 2 persoane numite de catre conducerea scolii si, daca este posibil, se vor realiza in prezenta elevului in cauza).
Aceasta poate:
1.2.1 Solicita elevilor sa-si goleasca gentile si hainele iar atunci cand exista suspiciuni intemeiate poate recurge la perchezitie.
1.2.2 Controleaza obiectele aduse de elevi pentru a constata daca exista obiecte interzise
1.2.3 Sa controleze obiectele aduse de elevi pentru a constata daca exista obiecte interzise, pe baze non-selective, iar acolo unde exista sa controleze dulapioarele puse la dispozitia elevilor in ceea ce priveste prezenta obiectelor interzise.
In plus, conducerea scolii mai are si autoritatea:
1.2.4 Sa decida asupra masurilor disciplinare care trebuie luate impotriva elevului in cauza
1.2.5 Sa ia masurile corespunzatoare si decizia finala in cazul calamitatilor/incidentelor pentru care nu exista prevederi in regulamentul scolar.
1.3 Masuri
1.31 Daca siguranta personalului ori a elevilor devine o problema, conducerea scoli va transmite aceasta informatie politiei, parintilor /tutorilor si inspectoratului.
1.3.2 Scoala va intocmi periodic rapoarte catre politie referitoare la faptele sanctionabile si va oferi si datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine si ce fel de obiecte si/sau bunuri au fost identificate, precum si modul in care scoala a obtinut posesie asupra acestor bunuri.
1.3.3 In cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise, scoala va actiona conform legilor in vigoare, va informa politia si, in functie de circumstante va intocmi un raport adresat politiei.
1.3.4 Scoala informeaza parintii/tutorii elevilor in cazul in care acestia au incalcat regulamentul scolar.
1.3.5 Scoala asigura gestionarea cazurilor in care exista incalcari ale regulamentului intern.

Articolul 2: Masuri disciplinare
Impotriva unui elev care actioneaza contrar regulilor de comportament decent, ori contrar regulilor prevazute prin regulamentul scolar si regulamentul de ordine interioara a scolii se vor lua masuri administrative, educative si, in caz extrem, eliminarea ori exmatricularea in conformitate cu regulamentele in vigoare. Parintii/tutorii elevilor vor fi informati nemijlocit.
2.1 Masuri disciplinare
2.1.1 Elevului care nu da curs regulilor aplicabile in scoala i se pot aplica masuri disciplinare. Autoritatea de a aplica o sanctiune elevului revine exclusiv conducerii scolii, profesorilor, consiliului profesoral al scolii si consiliului de administatie al scolii.
2.1.2 Personalul administrativi ori tehnic nu sunt autorizati Sa aplice o sanctiune, dar au dreptul Sa puna in discutie comportamentul unui elev
2.1.3 Daca un elev este de parere ca a fost sanctionat in mod nedrept, el poate inainta aceasta obiectie pentru luarea unei decizii dirigintelui, conducerii scolii etc.
2.1.4 Masuri disciplinare pot fi considerate, printre altele:
– efectuarea unor teme drept pedeapsa
– exmatricularea de la ora
– recuperarea lectiilor pierdute
– curatarea mizeriei facute
– munca de intretinere a curateniei obligatorie
– munca in folosul comunitatii scolare
– avertisment/mustrare
– exmatriculare
– eliminare definitiva din scoala
2.1.5 In ceea ce priveste stabilirea unei masuri disciplinare, trebuie sa existe o relatie de proportionalitate intre cauza care a dus la stabilirea masurii si severitatea masurii. Evaluarea acesteia ramane la latitudinea conducerii scolii.
2.1.6 Elevul care impiedica desfasurarea in bune conditii a orei, ori o intrerupe, poate Sa fie obligat de catre profesor Sa paraseasca ora de clasa. Cine este exclus de la ora, se anunta la diriginte, psihologul scolar sau la persoana desemnata responsabila de catre conducerea scolii pentru asemenea cazuri. Profesorul care a exclus un elev de la ora de clasa va intocmi in aceeasi zi o informare pentru diriginte.
2.2 Exmatricularea si eliminarea
Un elev este luat in discutie pentru eliminare sau exmatriculare :
2.2.1 daca reprezinta o amenintare pentru siguranta celorlalti elevi si/sau a personalului scolii.
2.2.2 are un comportament de intimidare, discriminare ori jignitor
2.2.3 sustrage bunurile altor persoane
2.2.4 aduce daune ori distruge bunurile altor persoane
2.2.5 recurge la utilizarea, ori detine alcool, droguri s.a.m.d.
2.2.6 aprinde artificii, ori are la el artificii (este aplicabil si daca se afla in imprejurimile scolii)
2.2.7 are la sine arme si/sau face uz de arme.
2.2.8. acumuleaza numarul de absente nemotivate respective motivate prevazute in regulamentul scolar pentru exmatriculare
2.3 Procedura de exmatriculare se va face in conformitate cu dispozitiilor in vigoare
Nici un elev nu va fi exmatriculat fara audierea elevului in cauza si a parintilor acestuia.

Articolul 3: Utilizarea computerului/internetului
Computerele puse la dispozitia elevilor in scoala trebuie Sa fie utilizate in mod corespunzator. Alaturi de utilizarea corespunzatoare a computerelor, acesta fiind in inventarul scolii (hardware), se aplica si prevederea ca software-ul pus la dispozitia elevilor trebuie Sa fie utilizat cu aceeasi atentie.
3.1 Actiunile elevilor cu intentia de a prejudicia ori de a distruge bunurile puse la dispozitie de scoala, ori de a sterge datele din programe, ori de a modifica setarile standard sunt strict interzise.
3.2 Se vor lua masuri impotriva elevilor care nu respecta aceasta prevedere. Costurile pentru recuperarea programului/costurile salariale vor fi suportate de catre respectivul elev ori, dupa caz de catre parintii/tutorii acestuia.
3.3 Nu este permisa utilizarea numelui scolii, ori a unei prescurtari a numelui scolii, ori a unei indicatii cu referire la acesta ca nume de domeniu al unui website care Sa implice o referinta clara in privinta scolii.
3.4 Scoala va apela la mijloace juridice pentru a pune capat abuzului si utilizarii ilegale a numelui scolii. Scoala pot fi stabilite masuri interne impotriva elevilor care nu respecta aceasta prevedere.
3.5 Scoala va lua masuri impotriva celor care vor folosi cuvinte ori imagini pe computerele scolii, ori pe internet pentru a jigni angajatii scolii opri pentru a aduce daune imaginii acestora.,
3.6 Elevii pot utiliza gratuit computerele scolii mentionate in cele de mai sus pentru culegerea de
informatii de pe internet. Costurile de printre vor trebui platite in conformitate cu prevederile
aplicabile.
3.7 Nu este permisa utilizarea accesului la internet de pe computerele scolii pentru alte scopuri decat culegerea de informatii judicioase necesare studiilor.

Articolul 4: Inregistrarea incidentelor
(Prevederile continute de legea referitoare la protectia datelor personale vor fi luate in consideratie.)

4.1 Vor fi inregistrate toate incidentele care se produc in scoala ori in vecinatatea acesteia. Sunt definite drept incidente: toate comportamentele care pot avea urmari juridice penale, asa cum se prevede prin codul penal.
4.2 Pentru fiecare incident se vor mentiona masurile corespunzatoare, precum si sanctiunile. Aceste masuri si sanctiuni sunt inregistrate in protocolul incidentelor din scoala. Acest protocol va servi in cadrul inspectiilor din scoala si poate fi regasit pe site-ul de internet al scolii.
4.3 In cazul unor incidente, asa cum sunt mentionate acestea in articolul 4.1, se va realiza si o raportare, iar informatii despre elev si incident vor fi transmise si schimbate intre politie, jandarmerie si, eventual, scolile implicate.
Articolul 5: Prevederi legate de tinuta vestimentara
5.1 Fiecare elev se va imbraca in functie de regulamentul de ordine interioara a scolii (cu sau fara uniforma)
5.2 Sunt interzise textele discriminatorii imprimate pe haine, ori referitoare la acestea, iar vestimentatia ofensatoare nu este permisa in interiorul scolii.
5.4 Scoala poate prevedea un cod vestimentar obligatoriu pe motive de uzanta si siguranta. Aceasta este cu referire la mijloacele de asigurare a sigurantei, asa cum sunt prevazute acestea in legea conditiilor de munca, ori prin prevederi specifice ale domeniului, cum ar fi ochelarii de protectie, costumul pentru laboratoare, echipament de protectie, halat, cizme de protectie etc.
5.5 Scoala poate interzice purtarea anumitor accesorii vestimentare, accesorii pentru acoperirea capului, ori bijuterii in timpul orelor de educatie fizica, de discipline tehnice si de abilitati manuale, asa dupa cum decide respectivul profesor. Elevii vor respecta in timpul orelor de sport cerintele de siguranta care au fost impuse de respectivul profesor ori instructor. Toti elevii vor participa in mod obligatoriu la orele de educatie fizica.
Articolul 6: Intimitati indezirabile
6.1 Elevii nu se vor atinge unii pe ceilalti in mod nejustificat, ci se vor comporta in conformitate cu normele comportamentale uzuale.
6.2 Atunci cand un elev se simte amenintat ori hartuit datorita unei limitari a intimitatii sale (din partea colegilor ori a personalului, ori a altor persoane din scoala), pe care elevul o considera indezirabila, acesta se poate adresa dirigintelui, psihologului scolar ori unei alte persoane de incredere din scoala. Numele acestor persoane vor fi publicate in regulamentul de ordine interioara al scolii din fiecare an scolar.
6.3 Reglementarea plangerilor este in responsabilitatea conducerii scolii si a inspectoratului scolar.
Articolul 7: Daune
7.1 Elevii trebuie sa se comporte de asa maniera incat sa nu produca daune bunurilor colegilor lor, cladirii, ori inventarului scolii si, pe cale de consecinta, trebuie sa manipuleze bunurile puse la dispozitie de catre scoala cu cea mai mare atentie.
7.2 Ori de cate ori, impotriva acestor prevederi, se produc daune, elevii trebuie Sa comunice aceasta nemijlocit conducerii scolii, dirigintilor, ori administratorului si vor colabora in consecinta la actiunile de intocmire a raportului, asa cum se prevede in cele ce urmeaza.
7.3 Ori de cate ori scoala este trasa la raspundere pentru daune create de elevi, persoane care lucreaza in scoala ori de terti, dauna este raportata la societatea responsabila de asigurarea scolii.
7.4 Pentru producerea de daune ori furtul unor obiecte etc. in scoala si in vecinatatea scolii, scoala nu poate fi trasa la raspundere, cu exceptia cazului in care daunele sunt rezultatul unei cauze care trebuie remediata de scoala (este vorba de bucati de pavaj desprinse din acesta, garduri in stare de degradare, scaune stricate etc.).
7.5 Scoala nu este responsabila de daunele create de elevi, incluzandu-se aici aducere de daune ori pierderea bunurilor aduse de elevi la scoala (biciclete, imbracaminte, genti, materiale), cu exceptia cazului in care din rapoartele politiei rezulta ca scoala este responsabila.
Articolul 8: Activitati scolare
8.1 Este vorba despre activitatile scolare (de exemplu concursuri sportive, sarbatori scolare etc.) daca activitatea este in responsabilitatea scolii si in conformitate cu regulile scolii.
8.2 In privinta activitatilor care sunt organizate de scoala, ori care sunt in responsabilitatea scolii parintii/tutorii vor fi intotdeauna informati de catre scoala (prin intermediul site-ului internet al scolii).
8.3 Invitarea persoanelor din afara scolii la aceste activitati va fi permisa pentru fiecare dintre activitatile scolare de catre conducerea scolii.
8.4 In timpul activitatilor scolare sunt valabile regulile standard de comportament impuse de regulament.
Armele si detinerea de droguri, ca si consumul acestora, sunt pe cale de consecinta interzise in permanenta. Consumul si detinerea de alcool este interzisa elevilor.
Articolul 9: Accesul vizitatorilor
9.1 Scoala permite accesul numai personalului si elevilor scolii.
9.2 Toate persoanele care nu sunt inregistrate ca apartinand de scoala, trebuie sa se anunte la poarta.
9.3 Pentru parintii elevilor scolii este, de asemenea, valabila cerinta de a se anunta la poarta (intrare) in momentul patrunderii in scoala.
9.4 Conducerea scolii poate interzice accesul in scoala celor care nu si-au anuntat prezenta.
9.5 Daca siguranta scolii este periclitata, ceea ce urmeaza sa fie apreciat de conducerea scolii, atunci conducerea scolii poate interzice accesul in interiorul scolii pentru persoanele respective.
Articolul 10: Lipsa de la ore, absentele si intarziatul la ore
Pentru a preveni lipsa nepermisa de la ore, precum si paradirea scolii inainte de incheierea cursurilor, scoala dispune de o politica si un protocol in privinta absentelor. Scoala va prezenta in acest protocol maniera in care se actioneaza pentru a detine controlul asupra absentelor, pentru a reduce numarul acestora si/sau pentru a le preveni. Acest protocol este alcatuit sub forma unor reglementari referitoare la:
– Absente permise (cazuri de boala, primele simptome acasa)
– Absente permise (cazuri de boala, primele simptome la scoala)
– Absente permise (alte circumstante, cum ar fi casatorie, deces al unui membru direct al familiei)
– Revenirea la scoala dupa boala
– Intarzierile (la inceputul orelor de curs)
– Intarzierile (in timpul orelor de curs).
De asemenea, in protocol trebuie descris modul in care scoala va opera controlul in privinta absentelor (atat a celor acceptate, cat si a celor nepermise).
Protocolul referitor la absente poate fi consultat, la cerere, in orice moment la scoala.
Pe scurt, in acesta sunt incluse urmatoarele prevederi:
10.1 Personalul, elevii si parintii/tutorii vor fi informati despre diversele reglementari in privinta lipsei de la ore, absentelor si intarzierilor.
10.2 Elevii sunt obligati sa urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei, cu exceptia cazului in care au fost prevazute alte reglementari de catre scoala.
10.3 Elevii care trebuie sa paraseasca scoala din motive urgente trebuie sa anunte acest lucru dirigintelui/conducerii scolii. In cazul unor dezastre in interiorul scolii (incendii, evacuari), conducerea scolii trebuie sa stie in mod clar cine a fost si cine nu a fost prezent in cladire.
10.4 Pentru respectarea protocolului de Absente, scoala va inregistra toate absentele in fiecare zi. Dupa aceasta inregistrare scoala va lua legatura direct cu parintii/tutorii, iar dupa trei zile de absente care nu au fost anuntate, scoala va raporta acest lucru la politistul de proximitate care raspunde de scoala.
10.5 Un elev care nu poate oferi motive rezonabile pentru intarziere, renunta la dreptul de a participa la ora.
10.6 Elevul trebuie sa fie pregatit pe toata durata zilei de scoala (de la ora 8.00 pana la ora 16.00) pentru sustinerea de teste, masuri de imbunatatiri ale activitatii sale etc. Activitatile secundare si alte activitati non-scolare nu pot fi considerate ca motive pentru exceptie de la aceste reguli.
10.7 Nu sunt permise elevilor vacante in alte perioade decat cele stabilite ca perioade de vacanta. Pentru exceptii: vezi legea invatamantului .
Articolul 11: Libertatea de exprimare a opiniei
11.1 Libertatea de exprimare a opiniei prevazuta de Constitutie este respectata de toti cetatenii. Dar, aceasta nu inseamna ca oricine isi poate exprima opinia in orice circumstante si folosind un limbaj vulgar si ofensator fara a tine cont de regulile de politete.
11.2 Persoana care se simte ofensata de o alta persoana prin cuvintele, comportamentul ori cele scrise de aceasta altei persoane, poate inainta o plangere in conformitate cu regulamentul aplicabil de formulare a reclamatiilor in scoala.

Author

Mai multe informatii aici: http://www.refu.ro/despre/

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Abonare pentru