Santatea si securitatea la locul de munca

Conceptul de sănătate și securitate în muncă constituie un ansamblu de activități instituționalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apararea vieții, a integrității corporale și sănătății lucrătorilor dar și a altor persoane participante la procesul de muncă.

În România măsurile de S.S.M. sunt reglementate prin Legea 319 din 2006 – Legea securității și sănătății în muncă dar și a normelor de aplicare a acestora.

Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă are ca scop însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor de securitate și sănătate în muncă.
Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul întreprinderii /sau al unității se efectuează în timpul programului de lucru.
Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă cuprinde 3 faze:
a) instruirea introductiv-generală;
b) instruirea la locul de muncă;
c) instruirea periodică.

Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă se consemneaza în mod obligatoriu în fișa de instruire individuală, cu indicarea materialului predat dar și a duratei și datei instruirii. Fișa de instruire individuală va fi păstrată de catre conducatorul locului de muncă și va fi însoțită de o copie a fișei de aptitudini, completată de catre medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare.

Lipsa lor poate atrage dupa sine accidente de muncă nedorite, dar și amenzi foarte mari din partea inspectorilor.

Ing.Daniela Cirstea
Specialist S.S.M.
Cadru tehnic P.S.I.
Manager sistem integrat

Subscribe
Abonare pentru
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments